KOSZENIE WYSP LĘGOWYCH NA ZBIORNIKU STAROPOLANKA

6 grudnia 2017 r. wykosiliśmy wyspy na zbiorniku Staropolanka koło Wielmierzowic i Januszkowic (gmina Zdzieszowice) – celem kilkugodzinnej akcji było zwiększenie dostępności czterech wysp dla lęgowych ptaków wodnych, głównie śmieszek (Staropolanka to jedno z najważniejszych miejsc gniazdowania tego gatunku w całym województwie). Liczymy, że w przyszłym sezonie liczba par lęgowych tych mew będzie wyraźnie większa niż w ostatnich latach (a wśród nich – kto wie – być może pojawią się gniazda znacznie rzadszych mew czarnogłowych?). Podczas akcji znaleźliśmy ponadto 24 obrączki (18 plastikowych i 6 metalowych), należące zapewne przynajmniej w większości do ptaków zaobrączkowanych jako pisklęta, którym nigdy nie udało się opuścić miejsca wyklucia. W działaniach wzięli udział członkowie Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz wolontariusze, którym serdecznie dziękujemy za pomoc!

KONTAKT

OPOLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE

Koordynator projektu:
ŁUKASZ BERLIK
tel. 510 566 397
e-mail: lberlik.opole@gmail.com

PARTNERZY

© 2018 Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze. Projekt i wykonanie MATEUSZ BERLIK